Submitted by wollson on Fri, 02/08/2019 - 15:19
Vitrectomy

Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem. Cilj lečenja je zatvaranje rupture, koje se postiže izazivanjem priraslica izmedju mrežnjače i sudovnjače lokalnim zamrzavanjem na mestu rupture ili upotrebom lasera. Da bi se to postiglo, ruptura se mora približiti sudovnjači, bilo spolja upotrebom serklaža, plombe i punkcijom nakupljene tečnosti ispod mrežnjače (klasična operacija) ili iznutra, pomoću tamponade gasom. Pre ubacivanja gasa se uklanja staklasto telo.

Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJA i sve se više primenjuje u odnosu na klasičnu operaciju plombom i punkcijom. Razlog tome je što se uklanjanjem staklastog tela otklanja i mogućnost nastanka novih ruptura, odnosno ponovne ablacije, kao i to što nakon vitrektomije ne dolazi do promene dužine oka, što nije slučaj kod primene serklaža i plombe.

Kod plićih ablacija i kod mladih osoba, obično se radi ova klasična metoda. U oko 30% slučajeva neophodno je reintervenisati, vitrektomijom.

Vitrektomija je medjutim izbor broj 1 kod ablacija nastalih zbog prisustva membrana na mrežnjači, kod dugotrajne ablacije mrežnjače, dijabetesa, traumatskih ablacija, ili kod visoke kratkovidosti. U toku operacije se te tvorevine u celini uklanjaju, čime se omogućava trajno naleganje mrežnjače.

Na mesto staklastog tela ubacuje se gas, kao tamponada, ili silikonsko ulje.

Gas ostaje u oku neko vreme, 2 – 4 nedelje, i potom se resorbuje. Pacijent se informiše da zbog gasa, neće videti par dana, a potom se po smanjenju gasnog mehura, vid pojavljuje. Prve dve do tri nedelje po operaciji treba izbeći veće nadmorske visine od 1000m i let avionom, do resorpcije gasa, zbog mogućnosti skoka očnog pritiska, usled ekspanzije gasa.

Kod komplikovanijih i dužetrajnih ablacija, za tamponadu se koristi silikonsko ulje. Ono ima prednost nad gasom što pacijent odmah vidi nakon operacije i zato se uvek koristi ako je reč o poslednjem oku, višestrukim rupturama, visokomiopnom oku, ali zahteva i dodatnu intervenciju, tj. vadjenje silikonskog ulja, približno dva – tri meseca nakon prve operacije.

Kod komplikovanih ablacija mrežnjače često dolazi i do ožiljnih procesa, tj. stvaranja novih membrana, čak i nakon potpunog njihovog uklanjanja, što zahteva jednu ili više dodatnih operacija. To se odnosi na uznapredovale, dugotrajne nesanirane procese, diabetične uznapredovale proliferativne promene, traumatske ablacije.

Vitreoretinalna hirurgija u svetom vidu

Specijalna bolnica SVETI VID neguje izuzetno kvalitetnu, savremenu hirurgiju mrežnjače i staklastog tela, u saradnji sa evropskim univerzitetima. Ovde je počela po prvi put u zemlji vitreoretinalna hirurgija sa gasnom tamponadom. Medju prvima u svetu počela se odvijati hirurgija malog reza, 25 gauge i 23 gauge, što znači da je i hirurgija zadnjeg segmenta oka postala mikroinciziona sa minimalnim rezom i bez šava, kao i hirurgija prednjeg segmenta. Uz savršenu vizualizaciju tokom operacije moguće je dosegnuti do krajnje periferije očnog dna, što daje uslove za što precizniju i prefinjeniju hirurgiju i kompletno rešavanje situacije na mrežnjači sa dugotrajnim efektom. U ovoj ustanovi posebna pažnja se posvećuje i hirurgiji makule. Malo je centara u svetu koji su do detalja razvili fine tehnike tretmana problema na makuli, sa posebnim osvrtom na macular hole (pukotinu u makuli) i membrane (macular pucker) u predelu makule, koje je odižu i menjaju njenu strukturu, sa posledičnim padom vida i krivljenjem slike. Velike mogućnosti daju nam i novi dijagnostički postupci, kao optička koherentna tomografija (OCT) sa mogućnošću uvida u fine, gotovo histološki date strukture žute mrlje.

U SVETOM VIDU su granice operabilnosti pomerene ka višim mogućnostima uz preciznost hirurške tehnike i izuzetnu opremljenost bolnice savremenom aparaturom najnovije tehnologije.